คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่ราษฎร์บูรณะ

ศาสนาจารย์สมคิด ใจน้อย

11 ซอย 9 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ


คริสตจักรพลังชีวิตบางแค

ศาสนาจารย์ ประเสริฐ เทพจักร

954 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 22/21 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ

Facebook: https://www.facebook.com/BangkhaePowerLivingChurch


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

ศาสนาจารย์ วรรณศรี พรหมนิตย์(รักษาการ)

288 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ


คริสตจักรธารพระกรกรุงเทพ

ศาสนาจารย์ วาทะ ใฝ่เด่นดี

E-mail: [email protected]

โทร 086 777 9610

854 ถนน เพชรเกษม ซอย 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ


คริสตจักรร่วมพระคุณ

ศาสนาจารย์ สมเกียรติ ลมิปิสุข

E-mail: [email protected]

โทร 086 884 6251

101/33 ซอยพระยามนธาตรุ าชศรีพิจิตรแยก10 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ


คริสตจักรเฮอร์โมนกรุงเทพ

ศาสนาจารย์ ดร.ประทุม เจริญรูป

937 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 22/22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ

E-mail: [email protected]

โทร 081 5107 891

Facebook: https://www.facebook.com/Hermonbkk


คริสตจักรไครอส

อาจารย์ รองรัตน์ ถูกหมาย

296 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 22/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ


คริสตจักรอโดนายมีนบุรี

อาจารย์ วัยวุฒิ เรืองสังข์

596/16 ซอยหทัยราษฎร์8/1 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ


คริสตจักรสายธารชีวิต

ศาสนาจารย์ ขจร ภูพาน

642 หมู่บ้านเศรษฐกิจ(วงเวียน 3) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

คริสตจักรสามพราน

ศาสนาจารย์ มนัส แก้วผ่าน

E-mail: [email protected]

โทร 086 813 6360 , 087 409 1295

49/3 หมู่1 ซอยสามพราน 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน นครปฐม

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นนทบุรี

อาจารย์ กาญจนา การะยะ

E-mail: [email protected]

โทร 086 7509 406

7 ซอยทานสมัฤทธ์ิ21/5 ถนนติวานนท์ 38 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี


คริสตจักรเมืองทอง

ศาสนาจารย์ อุดม ส่องทางธรรม

1/46 หมู่8 ซอยเวชคาม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางกะดี

ศาสนาจารย์ จำลอง เจริญรูป

E-mail: [email protected]

โทร 081 342 3048

84/69 หมู่2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี


คริสตจักรทรงพระคุณสวนผึ้ง

อาจารย์ ชาติชาย บุญเชิญ

352 หมู่1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี


คริสตจักรเอเมน

อาจารย์ วิทยา ไสยสมบัติ

123/28 หมู่ 14 ซอยธนาคารหลวงไทย ถนนสุขสวัสดิ์ 62 ตำบลบางพิ่ง

อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ