ที่อยู่: องค์กรพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

954 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-21 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160