คริสตจักรอากาเป้

อาจารย์ปาริชาติ เสริมชัย

1/14 หมู่ 12 บ้านการเคหะ ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


คริสตจักรพระสิริของพระเจ้าพัทยา

ศาสนาจารย์เสน่ห์ ศรีสะอาด

119/107-108 หมู่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี


คริสตจักรนิมิตใหม่สามัคคีธรรมพัทยา

ศาสนาจารย์สุรพล ยุทธิวัฒน์

155/8 ซอย 9 ถนนเทพประสิทธ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี


คริสตจักรฤทธานุภาพ

ศาสนาจารย์ชูเกียรติ ศิริเธียรวานิชกุล

103/42 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี