คริสตจักรสายสัมพันธ์อันดามัน

อาจารย์สุดาพร ไพรคณะรัตน์

43/3 หมู่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา


คริสตจักรเกาะช้าง

อาจารย์จักรินทร์ ศรีมงคล

38/3 หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด


คริสตจักรตราด

นายแพย์ปรีดา โมทนาพระคุณ

227 หมู่2 ตำบลวังระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


คริสตจักรชุมชนอวยพรเมืองคอน

23/3 หมู่1 ถนน นครปากพนัง ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช